Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 10

EGZAMINY ZAWODOWE

KLASYFIKACJA ZAWODOWA

Symbol cyfr. zawodu

Nazwa zawodu

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodach

311410

Technik mechatronik

E.3.  Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

311513

Technik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów samochodowych

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  pojazdów samochodowych

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

M.12.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

742114

Monter mechatronik

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.4  Użytkowanie urządzeń i systemów  mechatronicznych

721306

Blacharz samochodowy

M.24. Naprawa  uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych

723107

Mechanik motocyklowy

M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli

832201

Kierowca mechanik

A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH TECHNIKUM 2018
HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH - TECHNIKUM 2018
HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2018
HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2018
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: