Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 27

Projekty

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi realizuje projekty, w ramach których uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz stażach, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie oraz zwiększą szanse na zatrudnienie.W grudniu 2019 roku rozpoczynamy w naszej szkole realizację projektu DOBRY ZAWÓD – LEPSZY START. Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy naszych uczniów. Projekt obejmuje wsparciem 48 uczniów (Technik pojazdów samochodowych i Technik Mechatronik) i 6 nauczycieli. Ukończenie przez uczniów staży zawodowych oraz dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w placówce do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno – zawodowego, dodatkowych zajęć specjalistycznych / praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C C+E, wózków widłowych, a także zajęć uzupełniających z zakresu przedmiotów zawodowych zaowocuje podniesieniem jakości kształcenia oraz zwiększeniem aktywności zawodowej absolwentów. Pierwsze zajęcia już się rozpoczynają: • Doradztwo zawodowe „Ja w przyszłości” – warsztaty indywidualne • Uzupełniające zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów zawodowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

„NOWOCZESNA SZKOŁA SZEROKICH HORYZONTÓW”
 
 Nr projektu:  RPLD.11.01.04-10-0019/17
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji.
 Projekt realizowany w okresie od 01.08.2018 do 30.06.2020
 Kwota dofinansowania z UE to 696 539,08 PLN.


Cel główny projektu to podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, a także zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów. Wyrównane zostaną dysproporcje w zakresie kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. Przełoży się to na poprawę wyników w nauce, osiąganie wyższych rezultatów podczas egzaminów oraz lepsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i wejścia na rynek pracy. Projekt ma również na celu podniesienie kwalifikacji kadry zatrudnionej w placówce.

Realizacja projektu umożliwi doposażenie pracowni przyrodniczej i wyposażenie placówki
w nowoczesne pomoce i narzędzia TIK.

Grupę docelową projektu stanowi 144 uczniów Technikum nr 22 oraz 20 nauczycieli.

 Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Strefa wspomagania kompetencji kluczowych i rozwoju osobistego ucznia – zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli.
 2. Strefa nauk przyrodniczych – zajęcia dodatkowe dla uczniów, kursy dla nauczycieli, zakup doposażenia pracowni.
 3. Strefa TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów, kursy dla nauczycieli, zakup doposażenia pracowni.

 Wykaz zajęć realizowanych dla uczniów:

 • matematyka - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • matematyka - zajęcia rozwijające,
 • fizyka - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • fizyka - zajęcia rozwijające,
 • język angielski - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 •  język angielski - zajęcia rozwijające,
 •  język niemiecki - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • język niemiecki  - zajęcia rozwijające,
 • zajęcia TiK,
 • zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy,
 • warsztaty - budowanie kompetencji społecznych,
 • warsztaty „Klub Przedsiębiorczego Ucznia”,
 • zajęcia warszatowe - AutoCad.

  1 października 2018r.

  Ruszamy z zajęciami z matematyki, angielskiego, niemieckiego i fizyki! Aktualny plan zajęć poniżej – ewentualne zmiany znajdziecie na tablicy ogłoszeniowej przy planie lekcji. Zapraszamy na zajęcia ?

   PLAN zajęć 

3 stycznia 2019r.

Jak wiecie nowe komputerki są wreszcie z nami. Stare, wysłużone komputery z Waszą ulubioną Vistą zostały poddane recyklingowi ?
W pracowni komputerowej 103 i 208 mamy po 20 nowych laptopów i drukarki wielofunkcyjne. Jeszcze chwilka na konfigurację oprogramowania i inne „kosmetyczne” sprawy i ruszamy z zajęciami z TIK-u. Pozostałe sprzęty zakupione w ramach projektu wspomogą realizację innych szkolnych zajęć.

Przy okazji wielkie podziękowania dla wszystkich pomocnych dłoni, które wnosiły, rozstawiały i konfigurowały razem z nami nowy sprzęt, a także utylizowały stary. Bez Waszej pomocy trwałoby to wieki!!!

7 stycznia 2019r.

Nowy semestr, nowy plan zajęć projektowych. Poniżej także link do zajęć z TIK-u.
PLAN 2 - link
TIK - link

9 maja 2019r.

Taka jak informowałyśmy Was jeszcze przed majówką, ruszamy z warsztatami. Podział na grupy znacie, wystarczy się odnaleźć na planie. Życzymy udanych zajęć ?
link - WARSZTATY

10 września 2019r.

Witajcie w nowym roku szkolnym! Wypoczęliście po wakacjach? My tak i z nową energią ruszamy z zajęciami z matematyki, angielskiego, niemieckiego i fizyki! Aktualny plan zajęć poniżej – ewentualne zmiany jak zawsze znajdziecie na tablicy ogłoszeniowej przy planie lekcji. Zapraszamy na zajęcia ?

PLAN 3 

I wkrótce wracają też Wasze ulubione zajęcia warsztatowe z naszymi trenerami.

WARSZTATY 2 

15 grudnia 2019r.

Zmienia się plan lekcji, a zatem i nasz plan zajęć projektowych. Czasem to zmiany kosmetyczne, ale zawsze lepiej sprawdźcie, gdzie jest Wasza grupa.

PLAN 4 

23 stycznia 2020r.

Wiemy, że nie mogliście się już doczekać ale w końcu jest: nowy plan zajęć warsztatowych!

WARSZTATY 3 

12 marca 2020r.

Jak wiecie zajęcia szkolne odwołane na razie do 25 marca. Zatem niestety zajęć projektowych w tym czasie także nie będzie ☹

25 marca 2020r.

Niestety nie wracamy do szkoły póki co ☹Będziemy się starać choć część zajęć zrealizować w formie online. Informacje otrzymacie na librusie, bo wiemy z Waszych maili, że tam zaglądacie (zwłaszcza teraz) częściej niż na stronę.

26 czerwca 2020r.

Rok szkolny się już kończy, ale mamy nadzieję, że nasz projekt jeszcze nie ? Ze względu na szczególną sytuację spowodowaną pandemią ubiegamy się o przedłużenie terminu realizacji projektu, żebyście mogli wziąć udział w tych zajęciach, których jeszcze nie zrealizowaliśmy w szkole lub online. A póki co – udanych wakacji !

13 sierpnia 2020r.

Z radością informujemy, że mamy zgodę na wydanie dotychczasowych oszczędności powstałych w projekcie ? dla Was oznacza to więcej ciekawych zajęć i potrzebnych sprzętów!

1 września 2020r.

Wracamy do realizacji naszego projektu. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia finansowe, ale jeśli chodzi o zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli to jak tylko ustabilizuje się plan, otrzymacie od nich informację o możliwych terminach zajęć.

21 października 2020r.

Obiecane zajęcia dodatkowe wreszcie ruszają! Poniżej harmonogram zajęć, a szczegóły macie w wiadomościach na librusie. Udanej nauki ?

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

AUTOCAD

SZYBKIE UCZENIE SIĘ

TIK


„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”
„Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”
„Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych”
„Pracuj w branży TSL”
„Kierowca zawód z przyszłością”
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: