Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 8

Informacje w języku ukraińskim

Projekty

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi realizuje projekty, w ramach których uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz stażach, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie oraz zwiększą szanse na zatrudnienie.DOBRY ZAWÓD – LEPSZY START
Zrealizowany został w naszej szkole kolejny projekt

DOBRY ZAWÓD – LEPSZY START

Czas trwania projektu  08. 01 – 2021. 07. 31
 

Głównym celem projektu było podwyższenie kompetencji zawodowych zwiększających szanse naszych uczniów na regionalnym rynku pracy.

Projekt obejmował wsparciem  48 uczniów (Technik pojazdów samochodowych i Technik Mechatronik) i 6 nauczycieli.

Działania realizowane w ramach projektu

 1. Kurs na kwalifikację wstępną
 2. Kurs prawa jazdy kategorii C,  C+E
 3. Kurs operatorów wózków widłowych
 4. Indywidualne warsztaty z doradztwa zawodowego „Ja w przyszłości”
 5. Zajęcia z psychologiem „Ja i mój potencjał”
 6. Uzupełniające zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów zawodowych
 7. Kurs dla nauczycieli dający uprawnienia SEP w pracy z napięciem do 1 kV
 8. Szkolenie dla nauczycieli obsługujących pojazd terenowy hybrydowy oraz elektryczny
 9. Staże zawodowe
 10. Doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt
 11. Zakup samochodu hybrydowego

Kursy prawa jazdy zakończone zostały egzaminem państwowym. Dały one dodatkowe uprawnienia naszym uczniom, a tym samym zwiększyły ich szansę na rynku pracy.

Nauczyciele naszej szkoły poszerzyli swoją wiedzę z zakresu obsługi, diagnozowania i naprawy

nowoczesnych pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Zajęcia realizowane w ramach projektu zaowocowały podniesieniem jakości  kształcenia oraz zwiększeniem aktywności zawodowej absolwentów.

Doposażenie pracowni zawodowych w innowacyjne materiały dydaktyczne pozwala wprowadzić najnowocześniejsze metody nauczania, a tym samym zwiększa  poziom przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu i pracy na najnowszych używanych obecnie na rynku urządzeniach.

HARMONOGRAM WSPARCIA PROJEKTU 01.09.2019 – 29.10.2021

„NOWOCZESNA SZKOŁA SZEROKICH HORYZONTÓW”
„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”
„Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”
„Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych”
„Pracuj w branży TSL”
„Kierowca zawód z przyszłością”
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: