Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 8

Pedagog

Pedagog szkolnyAnna Ciesielczyk
PONIEDZIAŁEK 10.00 – 14.00
WTOREK 11.00 – 17.00
ŚRODA 12.00 – 15.00
CZWARTEK 8.15 – 13.15
PIĄTEK 8.15 – 12.15
Pokój 212, II piętro - Telefon: 42 681 13 83 w. 21

Stypendia i zasiłki szkolne

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1943 ze zm.). Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi realizuje  Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, ul. Krzemieniecka 2b.
Bardzo ważna informacja od pedagoga szkolnego - pani Anny Ciesielczyk.
  1. Termin składania wniosków do 14 września - zgłaszamy się do pani pedagog.
  2. Są 2 nowe wzory wniosków.
  3. Kwota do uzyskania stypendium to 514 zł netto od września, a od 1 października 528 zł netto.  Wnioski wraz z załącznikami do pedagoga. 

 

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: