Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 14

Informacje w języku ukraińskim

MATURA 2024

Egzamin maturalny 2024
Wśród udostępnionych materiałów znajdują się między innymi:
* harmonogram egzaminu maturalnego w 2024 r.,
https://lodz.oke.gov.pl/lodz.oke.gov.pl/wp-content/uploads/2023/08/E8-EM-Komunikat-o-
* komunikat o materiałach dodatkowych i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający,
* komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.

https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Egzamin maturalny dla absolwentów klas V według formuły z roku 2023.

Egzamin maturalny dla naszych absolwentów z lat ubiegłych wg. formuły z roku 2015.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - część pisemna

Język polski
(poziom podstawowy)

Język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

Matematyka
(poziom podstawowy)

Język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy)

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - część ustna

Język polski
(poziom podstawnowy)

Język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy)

PRZEDMIOTY DODATKOWE - część pisemna

Biologia

Chemia

Fizyka

Filozofia

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Informatyka

Język łaciński i kultura antyczna

Język mniejszości narodowej

Język obcy nowożytny

Język polski

Język regionalny

Matematyka

wiedza o społeczeństwie

Maturalne deklaracje

Pierwsza przymiarka do egzaminów maturalnych czeka Cię już w pierwszym miesiącu nauki w IV klasie.

Aby przystąpić do egzaminu musisz wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Dyrekcja szkoły wyda Ci jej kopię. Kolejne miesiące to czas na zastanowienie się, czy jesteś pewien dokonanych wyborów, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. To okres gorących dyskusji z przyjaciółmi, rodzicami i samym sobą na temat planów dotyczących dalszej nauki. Wahać się jest rzeczą ludzką. Termin podjęcia ostatecznych decyzji upływa na początku lutego.

Do wyznaczonego terminu należy złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek to twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną.

Kto jest zwolniony z egzaminu?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: