Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 4

Informacje w języku ukraińskim

MATURA 2022

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2022 roku

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

http://komisja.pl/pobierz/sesja_2022/e8_em_komunikat_o_harmonogramie_2022.pdf

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym w 2022 roku

Komunikat o przyborach.pdf (cke.gov.pl)

cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

Deklaracja maturalna

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.

możesz znaleźć pod linkiem http://www.oke.lodz

Które egzaminy są obowiązkowe?
Egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Z ilu przedmiotów możesz zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym?

Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - część pisemna

Język polski
(poziom podstawowy)

Język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

Matematyka
(poziom podstawowy)

Język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy)

Język polski
(poziom podstawnowy)

Język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy)

PRZEDMIOTY DODATKOWE - część pisemna/ustna w tym roku nie dotyczy

Biologia

Chemia

Fizyka

Filozofia

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Informatyka

Język łaciński i kultura antyczna

Język mniejszości narodowej

Język obcy nowożytny

Język polski

Język regionalny

Matematyka

wiedza o społeczeństwie

Maturalne deklaracje

Pierwsza przymiarka do egzaminów maturalnych czeka Cię już w pierwszym miesiącu nauki w IV klasie.

Aby przystąpić do egzaminu musisz wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Dyrekcja szkoły wyda Ci jej kopię. Kolejne miesiące to czas na zastanowienie się, czy jesteś pewien dokonanych wyborów, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. To okres gorących dyskusji z przyjaciółmi, rodzicami i samym sobą na temat planów dotyczących dalszej nauki. Wahać się jest rzeczą ludzką. Termin podjęcia ostatecznych decyzji upływa na początku lutego.

Do wyznaczonego terminu należy złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek to twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną.

Kto jest zwolniony z egzaminu?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: