Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 8

Informacje w języku ukraińskim
Dyrektormgr Anna Grabska
historia, wiedza o społeczeństwie
Z-ca Dyrektoramgr Ewa Szewczyk
język niemiecki
Piotr Lichwała
kierownik szkolenia praktycznego, fizyka
Krystyna Cichocka
przedmioty zawodowe, matematyka, informatyka
Tomasz Lukas
matematyka, fizyka
ŁCDNiKP
Przedmioty zawodowe
Tomasz Kowalski
wychowanie fizyczne
Katarzyna Wolska
biblioteka
Przemysław Kwarta
historia i wos
Aleksandra Wojtaszek
geografia, przedsiębiorczość
Katarzyna Miazek
język angielski
Łukasz Zieliński
prawo jazdy
Urszula Krawczyk
język polski
Anna Gutowska
fizyka, informatyka
Piotr Mamełko
Przedmioty zawodowe
Anna Ciesielczyk
pedagog szkolny
ks. Andrzej Szymaniec
religia
Alicja Gramsch
pedagog specjalny
Renata Kulczyńska
język niemiecki
Borkowska Renata
biologia
Katarzyna Krajewska - Lasota
doradztwo zawodowe
Michał Iwko
przedmioty zawodowe
Rafał Kubik
przedmioty zawodowe
Renata Jasińska
matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Zakrzewska
język angielski
Joanna Fryczak
wychowanie fizyczne
Daniel Wołowicz
język angielski
Dariusz Kowalczyński
przedmioty zawodowe
Iwona Woźniak
wychowanie fizyczne
Magdalena Siwierska
język polski
Emilia Machowska
język angielski, psycholog
Edward Foks
przedmioty zawodowe
Agnieszka Bąk - Rybak
język angielski
Marta Łącka
chemia
Andrzej Keller
matematyka, fizyka
Mariusz Anioł
wychowanie fizyczne
Agata Młyńska - Puchała
historia
Monika Tkaczyńska
język niemiecki
Adam Sulma
przedmioty zawodowe
Wiesława Najgebauer
muzyka
Andrzej Jasiński
przedmioty zawodowe
Andrzej Ciesielkiewicz
przedmioty zawodowe
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: