Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 14

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

.

 

Mateusz Budziarek III TSA –  otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium otrzymuje najlepszy uczeń szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje  się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.  18 lutego 2020r. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów wręczył Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski. 

 Gratulujemy uczniowi, rodzicom  i wychowawcy.

https://twitter.com/i/status/1229723125128011776

http://zsp22.pl/index.php/uczniowie/galeria-zdjec/stypendium-prezesa-rady-ministrow

 

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: