Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 14

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Konkurs fotograficzny

Szkolny konkurs fotograficzny

,, Piękno polskiej  przyrody’’

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym

 ,, Piękno polskiej  przyrody ’’

Forma konkursu: uczniowie fotografują polską przyrodę, ożywioną i nieożywioną. Komisja w składzie, nauczyciel j. polskiego pani Urszula Krawczyk, nauczyciel j. polskiego pani Katarzyna Piechota i bibliotekarka pani Katarzyna Wolska będzie zwracała uwagę na ciekawe ujęcia i estetykę wykonania. Zdjęcia nie mogą być zamieszczone w innych konkursach.

 Terminy: zdjęcia w formie plików elektronicznych ( w ilości 1-3 ) należy przekazywać do biblioteki, do pani Katarzyny Wolskiej do dnia 25 listopada 2019 roku. Zdjęcia powinny być podpisane w następujący sposób –imię, nazwisko, klasa fotografującego,  nazwa zdjęcia, miejsce wykonania. Napis należy umieścić pod plikiem elektronicznym. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją konkursu i na publikację pracy na stronie internetowej szkoły i w formie wystawy. 

Wyniki konkursu: ogłoszenie wyników nastąpi 27 listopada 2019 r.

Nagrody: uczniowie, którzy zwyciężą w konkursie, otrzymają punkty dodatnie z zachowania:

I miejsce 40 punktów, II miejsce 35 punktów, III miejsce 30 punktów, wyróżnienie 20 punktów oraz dzień bez pytania.Za zgłoszenie prac do konkursu 15 punktów.  Najlepsze prace zostaną wystawione w ZSSiM . Najlepsze prace zostaną wysłane do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na konkurs pod tytułem ,,Piękno w obiektywie’’.

Zapraszamy !

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: