Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 17

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Uwaga KONKURS

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na makietę pojazdu

,, Zostań konstruktorem’’

Szkolny konkurs

1.Cele konkursu:

 - poszerzenie wiedzy o motoryzacji,

 -doskonalenie umiejętności znajomości działania podzespołów pojazdów,

 -rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych uczniów.

2.Organizatorzy:

nauczyciel- bibliotekarz p. Katarzyna Wolska,

nauczyciel zawodu p. Dariusz Kowalczyński,

nauczyciel zawodu p. Rafał Kubik.

3.Uczestnicy:

konkurs kierowany jest do uczniów ZSSiM w Łodzi.

3.Komisja konkursowa:

nauczyciel zawodu p. Dariusz Kowalczyński,

nauczyciel zawodu p. Rafał Kubik.

4.Przebieg konkursu:

konkurs jest jednoetapowy.

5.Forma konkursu:

uczniowie przygotowują makiety pojazdów dowolnych marek.

Makiety będą oceniane w trzech kategoriach :

1.makieta modelarska gdzie przede wszystkim komisja będzie zwracała uwagę na zgodność odwzorowania oryginału.

2. makieta funkcjonalna –gdzie będzie oceniane działanie  podzespołów

3. prototypy, konstrukcje własne-będzie się liczyć oryginalność i pomysłowość konstrukcji.

Technika wykonania i użyte materiały dowolne. Długość podstawy tworzonego obiektu minimum 20 cm, pozostałe wielkości proporcjonalne (Oprócz prototypów, które są budowane bez ograniczeń ).Prace można przygotowywać indywidualnie lub w zespołach do 4 osób. Komisja będzie zwracała uwagę na oryginalność stosowanych materiałów, pomysłowość i estetykę wykonania.

6.Terminy:

 wykonane makiety należy oddawać do 6 grudnia 2019 roku. do biblioteki szkolnej.

7.Wyniki konkursu:

ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia 2019 roku.

8.Nagrody w trzech kategoriach:

I miejsce –ocena celująca z jednego z przedmiotów zawodowych i dyplom., II i III miejsce oraz wyróżnienie -ocena bardzo dobra z jednego z przedmiotów zawodowych i dyplomy. Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto uczniowie zostaną nagrodzeni punktami dodatnimi z zachowania-I miejsce 40 punktów,
II miejsce 35 punktów, III miejsce 30 punktów, wyróżnienie 20 punktów. Za udział
w konkursie (przygotowanie makiety) 20 p. Najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie
w ZSSiM.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: