Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 17

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Previous Next

XXXIII PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

14 czerwca 2019 r. w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się uroczysta gala XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Kapituła XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, której skład tworzą: dr Małgorzata Brzezińska - konsul honorowy Wielkiej Brytanii, dyr. Janusz Moos, prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Bogusław Świderski, dr hab. Jacek Pyżalski, profesor UAM oraz Zofia Teresa Dąbrowska - wicedyrektor ŁCDNiKP, uhonorowała innowacyjnych nauczycieli, utalentowanych uczniów, wybitnych uczonych, znakomitych artystów i animatorów kultury, zaangażowanych we współpracę z edukacją przedsiębiorców oraz innowacyjne szkoły, placówki oświatowe, instytucje kultury i firmy.

W galerii prezentujemy relację z tego wydarzenia. Nagrodę KREATORA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH otrzymał dyrektor szkoły Ryszard Kaźmierczak.

 

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: