Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 17

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Uwaga konkurs czytelniczy

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkoły do udziału w szkolnym konkursie czytelniczym ,,Czytam, bo lubię’’. Regulamin konkursu po kliknięciu na tytuł wydarzenia.

Regulamin konkursu

 1.Cele konkursu:

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,

-popularyzowanie wśród uczniów zbiorów biblioteki szkolnej,

-doskonalenie umiejętności artystycznych uczniów-sztuki pięknego czytania,

-doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

 2.Organizatorzy:

nauczyciel języka polskiego p. Urszula Krawczyk,

nauczyciel języka polskiego p. Katarzyna Piechota,

nauczyciel-bibliotekarz p. Katarzyna Wolska.

.3.Uczestnicy:

konkurs skierowany jest do uczniów ZSSiM w Łodzi.

 4.Komisja konkursowa:

nauczyciel języka polskiego p . Urszula Krawczyk,

nauczyciel języka polskiego p. Katarzyna Piechota,

nauczyciel-bibliotekarz p. Katarzyna Wolska.

 5.Przebieg konkursu:

konkurs jest jednoetapowy.

 6.Forma konkursu:

Uczniowie dokonują prezentacji książki, która im się spodobała włącznie z jej krótkim streszczeniem. Następnie czytają fragment książki. Fragment uczniowie wybierają sami

–ma być ciekawy i reprezentatywny dla książki. Objętość fragmentu-około 1 strony. Książkę najlepiej wypożyczyć z biblioteki szkolnej. Czas całej prezentacji 7-10 minut.

  7.Terminy:

Chętni są proszeni o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej. Prezentacje przed komisją konkursową odbędą się 6 i 7 marca 2019 roku.

 8.Wyniki konkursu:

ogłoszenie wyników nastąpi 8 marca 2019 r.

 9.Nagrody:

I miejsce –ocena bardzo dobra z języka polskiego, II i III miejsce oraz wyróżnienie -ocena dobra z języka polskiego. Ponadto uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce zostaną nagrodzeni książkami i dyplomami oraz  punktami dodatnimi z zachowania-I miejsce 40 punktów, II miejsce 35 punktów, III miejsce 30 punktów.  Wyróżnieni  uczniowie otrzymają 20 punktów i  dyplom. Za zgłoszenie się do konkursu ( przygotowanie prezentacji)-15 punktów.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: