Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 17

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Krzysztof Kamil Baczyński

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

Krzysztof Kamil Baczyński, polski poeta, przyszedł na świat 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Należał do pokolenia Kolumbów – twórców urodzonych w latach 20 i tworzących w czasie wojny. Był wychowywany w rodzinie inteligenckiej, w której kładziono silny akcent na edukację patriotyczną. Ukończył elitarne I Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Młody Baczyński nie miał żadnych trudności w nauce, choć się do niej nie przykładał. Wybuch wojny pokrzyżował jego plany, marzył o Akademii Sztuk Pięknych. W 1943 roku zaczął studiować filologię polską na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie wojny ożenił się z Barbarą Drapczyńską. Angażował się w działalność różnych ugrupowań politycznych i literackich. W utworach Baczyńskiego rysuje się wyraźne napięcie między dwiema formami artystycznego wyrazu – z jednej strony dążył do liryki „czystej”, pozwalającej na nieograniczoną swobodę twórczą, z drugiej zaś odczuwał obowiązek historyczny przejawiający się w akcie walki z okupantem.

Stolicy poświęcił swoje życie – zginął 4 sierpnia 1944 w Powstaniu Warszawskim.

Był niewiele starszy od was, a pozostawił po sobie około 500 wierszy, kilkanaście poematów i 20 opowiadań.

Posłuchajcie interpretacji muzycznej jednego z wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:   https://youtu.be/brftyIVBy4c 

 

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: