Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 17

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych III edycja”. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Wnioski należy składać elektronicznie do 11 stycznia 2021r.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:

Ø  w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;

Ø  są uczniami co najmniej II klasy;

Ø  uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;

Ø  nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:

Ø  w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem -stypendia dla najzdolniejszych,

Ø  w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem -stypendia dla najzdolniejszych na BIS;

Ø  nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: