Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 4

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Nowy projekt DOBRY ZAWÓD _ LEPSZY START

W grudniu 2019 roku rozpoczynamy w naszej szkole realizację projektu

DOBRY ZAWÓD – LEPSZY START

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy naszych uczniów.

Projekt obejmuje wsparciem  48 uczniów
(Technik pojazdów samochodowych i Technik Mechatronik) i 6 nauczycieli.

Ukończenie przez uczniów staży zawodowych oraz dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w placówce do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno – zawodowego, dodatkowych zajęć specjalistycznych / praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C C+E, wózków widłowych, a także zajęć  uzupełniających z zakresu przedmiotów zawodowych zaowocuje podniesieniem jakości  kształcenia oraz zwiększeniem aktywności zawodowej absolwentów.

Pierwsze zajęcia już się rozpoczynają:

·       Doradztwo zawodowe „Ja w przyszłości” – warsztaty indywidualne

·       Uzupełniające zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów zawodowych.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: