Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 17

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Uwaga!!! Ważne informacje

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Ministrerstwa Edukacji Narodowej

dotyczącej bezpiecznego wypoczynku oraz z informacjami na stronie  MEN dotyczących bezpiecznej szkoły i zagrożeń oraz zalecanych działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

1. Link do prezentacji MEN - Bezpieczny wypoczynek - TUTAJ

2. Link do informacji - Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego
i cyfrowego uczniów - TUTAJ

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: