Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 17

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Ważne informacje - matura

Dzień dobry,

Egzamin maturalny w Formule 2023
Informacje o materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w formule 2023, dostępne są na stronach internetowych: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wśród udostępnionych materiałów znajdują się między innymi:
informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023,
informatory wraz z aneksami,
harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r.,
komunikat o materiałach dodatkowych i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający,
komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.,
formularze przydatne dla zdających.

PONIŻEJ LINK
https://www.kuratorium.lodz.pl/egzamin-maturalny-w-formule-2023/ 

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: