Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 17

Informacje w języku ukraińskim

Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Krzysztof Pelski z klasy III TSA – po raz kolejny otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium otrzymuje najlepszy uczeń szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje  się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. 17 listopada 2017r. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów wręczyli w piątek Wojewoda Łódzki  Zbigniew Rau i Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.

W wojewódzkiej uroczystości uczestniczyli m.in. wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz dyrektor OKE Danuta Zakrzewska.

Kurator pogratulował uczniom sukcesu, a także podziękował rodzicom i nauczycielom, którzy motywują młodzież do poszerzania wiedzy i rozwijania talentów.

Wojewoda Zbigniew Rau życzył uczniom, aby stypendia ufundowane przez państwo polskie zmobilizowały ich do dalszej pracy, wzmocniły ich pasję i determinację.

 

Gratulujemy uczniowi, rodzicom  i wychowawcy.

 

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: