Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 4

Dyrektormgr inż. Ryszard Kaźmierczak
Informatyka
Z-ca Dyrektoramgr ANNA GRABSKA
Historia
Katarzyna Piechota
język polski
Krystyna Cichocka
przedmioty zawodowe
Tomasz Lukas
matematyka
ŁCDNiKP
Przedmioty zawodowe
Tomasz Kowalski
wychowanie fizyczne
Katarzyna Wolska
biblioteka
Edward Foks
przedmioty zawodowe
Aleksandra Wojtaszek
geografia, przedsiębiorczość
Katarzyna Nowakowska
język angielski
Urszula Krawczyk
język polski
Anna Gutowska
fizyka, informatyka
Ewa Szewczyk
z - ca dyrektora, język niemiecki
Anna Ciesielczyk
pedagog szkolny
ks. Andrzej Szymaniec
religia
Piotr Lichwała
kierownik szkolenia praktycznego, fizyka
Rafał Kubik
przedmioty zawodowe
Tomasz Otocki
biologia
Katarzyna Krajewska Lasota
doradztwo zawodowe
Kubik Rafał
przedmioty zawodowe
Renata Jasińska
matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Zakrzewska
język angielski
Joanna Fryczak
wychowanie fizyczne
ALEKSANDRA KAMIŃSKA
język angielski
Dariusz Kowalczyński
przedmioty zawodowe
Andrzej Pabian
przedmioty zawodowe
Magdalena Siewierska
język polski
Agnieszka Rybak
język angielski
Marta Łącka
chemia
Andrzej Keller
matematyka, fizyka
Mariusz Anioł
wychowanie fizyczne
Agata Młyńska - Puchała
historia
Monika Tkaczyńska
język niemiecki
Michał Majak
przedmioty zawodowe
Wiesława Najgebauer
muzyka
Iwona Woźniak
wychowanie fizyczne
Daniel Wołowicz
język angielski
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: